เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานดอนเมือง 

รองรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เร่งรัดดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับการเดินทางและขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมือง (Master Plan) แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้


ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับผู้โดยสาร 18.5 ล้านคนต่อปี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิม


ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคนต่อปี รองรับผู้โดยสารโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมจากระยะที่ 1


ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2560-2568 ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยาน รองรับการขยายตัวของผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง


ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาดำเนินการแล้วเสร็จเต็มรูปแบบและเปิดให้บริการ

จะทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็นท่าอากาศยานที่รวดเร็วและสะดวกสบาย หรือ Fast and Hassle - Free Airport


วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 โดยพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองให้เต็มศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

1) งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศใต้ 2) งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ 3) งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน 4) งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2-4 และ 5) งานสนับสนุนโครงการพัฒนา โดยใช้ระยะเวลาการออกแบบ 14 เดือน

ขอบเขตการดำเนินงาน และแผนผังพื้นที่ก่อสร้างแต่ละกลุ่มงานของโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy