โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

  เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี และสามารถบริหารจัดการได้ 50 ล้านคนต่อปี

เริ่มทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2572ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร และพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

และทางภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน 

รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาดำเนินการแล้วเสร็จเต็มรูปแบบ

จะทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น 

ท่าอากาศยานที่รวดเร็วและสะดวกสบาย หรือ Fast and Hassle - Free Airport

 ความเป็นมาของโครงการ


ครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เร่งรัดดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับการเดินทางและขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมือง (Master Plan) แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้  • ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับ

        ผู้โดยสาร 18.5 ล้านคนต่อปี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย

        ความสะดวกที่มีอยู่เดิม

  • ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคนต่อปี รองรับผู้โดยสารโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมจากระยะที่ 1
  • ระยะที่ 3  ปี พ.ศ. 2560-2568 ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยาน รองรับการขยายตัวของผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ

เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานดอนเมือง...ยกระดับการเดินทางและขนส่งทางอากาศ

 ข่าวประชาสัมพันธ์

AOT จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

เพื่อยกระดับสู่ศูนย์กลางการบินภายในประเทศ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทอท. ได้จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการออกแบบโครงการให้มีความเหมาะสม โดยมี ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT เป็นประธานการประชุมฯ [...]

ประชุมคณะทำงาน (Working Group)กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners จัดประชุม Working Group ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (User) ในอาคาร GA Terminal สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง [...]

ประชุมคณะทำงาน (Working Group)กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners จัดประชุม Working Group ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (User) ในอาคารรับรองพิเศษ (VVIP) และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง [...]

ประชุมคณะทำงาน (Working Group)กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners จัดประชุม Working Group ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางเข้าออก Airside และ Landside และหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ภายใน ทดม. [...]

สำรวจพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners ได้ดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ และฝ่ายการแพทย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเข้าปฏิบัติงานในการศึกษา สำรวจ [...]

AOT จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 [...]

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy